Consult verloop

Als gezondheidstherapeut kijk ik naar het totaalbeeld van de patiënt en stel ik vervolgens een behandelplan op. Na een uitgebreid anamnesegesprek waar de klachten aan bod komen, wordt een individueel therapieplan opgesteld. Afhankelijk van de klachten maak ik hierbij gebruik van meerdere therapieën.

Behandeling in het kort:

  • Er vindt een intake plaats, waarbij we in kaart brengen wat er mogelijk aan de hand is.
  • We bepalen samen wat het beste kan worden ingezet.
  • Indien ik uw klacht niet zelf kan behandelen, is het mogelijk dat ik u adviseer over andere alternatieven.